sempernovum_collage_720x240_flare.jpg

Persoonlijk

Hoe groter de band of bekendheid met een monument hoe meer waarde de lamp krijgt.
Deze waarde wordt nog groter als men zelf materiaal aanlevert voor de lamp waardoor deze helemaal persoonlijk wordt. 
Denk b.v. aan hout cq steen van het ouderlijk huis, een monument uit de woon- cq geboorteplaats of een markante, eeuwenoude boom die wordt gekapt.
Neem voor de mogelijkheden daartoe contact met ons op.